Testovanie 9-2019 DESATORO ako úspešne zvládnuť Testovanie

Testovanie 9-2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. apríla 2019 .

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
    Beňadovo 68
    029 63 Mútne
  • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

    Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

    Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria