Rada školy zvolená 2016

 

      Rada školy pri ZŠ s MŠ vBeňadove

       predsedkyňa Rady školy -  Zdenka Bugajová - zástupca za rodičov ZŠ

       členovia                          - Mgr. Mária Triebeľová - zástupca za pedagogických zamestnacov ZŠ

                                               - Anna Ferancová- zástupca za pedagogických zamestnancov MŠ

                                               - Zdenka Triebelová, zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ

                                               - Jaroslav Kubaľák - zástupca rodičov ZŠ

                                               - Marcela Bugajová - zástupca rodičov MŠ

                                               - Pavol Motýľ - zástupca obce

                                              - Mária Rambalová - zástupca obce

                                              - Andrej Barnáš - delegovaný z obce

                                 

 

                           

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
    Beňadovo 68
    029 63 Mútne
  • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

    Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

    Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria