Rada rodičov

Voľby do rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľ školy vyhlásil voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ Beňadovo 68 na deň 19.10.2016. Z celkového počtu 132 rodičov sa volieb  zúčastnilo 108 rodičov.

Do rady školy boli zvolení rodičia s najvyšším počtom hlasov:

 1. Bugajová Zdenka, Beňadovo 122, 23 hlasov
 2. Kubaľák Jaroslav, Beňadovo 157, 18 hlasov

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
  Beňadovo 68
  029 63 Mútne
 • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

  Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

  Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria