Materská škola

 

        Základná škola s materskou školou Beňadovo 67

        Prevádzka MŠ: poldenná      7.00-12.00

                                  celodenná    7.00-15.00

        Kapacita: 37 detí

        Telefón: 0917 672 758

        Zástupca RŠ pre MŠ: Mgr. Eva Samuheľová

        Triedy:  1. predškoláci: Anna Ferancová

                      2. malé deti: tr.uč.  Mgr. Rebeka Jurkuláková

       Fotoalbum materskej školy si môžete otvoriť v ľavom menu pod názvom FOTOALBUM MŠ.
 

         Prihláška do MŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
    Beňadovo 68
    029 63 Mútne
  • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

    Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

    Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria