1

Utorok 28. 6. 2022

Mapa

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Beňadovo

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Beňadovo

Novinky

 • MŠ Včielky:

  • Deň detí
  • Živá neživá príroda
  • Deň Zeme
  • VEĽKÁ NOC
 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že preberanie AG samotestov (5 ks) na nový školský rok 2022/2023 sa uskutoční od utorka 21.06.2022 do štvrtka 23.06.2022 do 15:00 hod.

  v kancelárii ekonómiek. (Iba tí rodičia ktorí prejavili záujem o AG samotesty).

 • Školský výlet

  Školský výlet patrí medzi najkrajšie školské akcie. Aj tento školský rok sme zorganizovali žiakom druhej, tretej a štvrtej triedy krásny výlet na Liptov. Deň plný zábavy, adrenalínu a atrakcií sme prežili v športovo zábavnom parku Liptov v podhorí Západných Tatier. Žiaci si mohli zaskákať na skákacích hradoch, zastrieľať na luku, prejsť lanovú dráhu, blúdiť labyrintom, zaplávať v nafukovacej guli a jazdiť na drevenom býkovi. Slnečné počasie nám umožnilo prežiť naozaj krásny deň.

 • Olympiáda MŠ

  „My deti z materských škôl sľubujeme, že budeme čestne, vytrvalo a statočne súťažiť a našich fanúšikov nesklameme.“

  Tento sľub zaznel na 23. ročníku športovej olympiády detí MŠ, na ktorej sa zúčastnili aj deti z našej MŠ. Našu škôlku reprezentovali Barborka Bugajová, Emka Triebeľová, Maroško Čech a Filipko Rambala.

 • Matematický klokan

  Naša škola sa aj tento rok zapojila do najväčšej medzinárodnej súťaže Matematický klokan, kde žiaci 1. až 7. ročníka riešili úlohy z matematiky.

  Najúspešnejším riešiteľom z našej školy bol Tadeáš Triebel – 4. trieda, ktorý mal 98,9 % správnych odpovedí. Diplom úspešného riešiteľa získali aj Juraj Triebeľ a Róbert Hušľa – 2. trieda, Ester Zvrteľová, Marianna Podstrelená, Michaela Rambalová a Peter Hušľa – 3. trieda. Ostatní žiaci dostali účastnícky diplom.

 • Školský výlet

  Koniec školského roka je spojený s koncoročným výletom. Prváci spolu s piatakmi a šiestakmi sa kochali krásami Demänovskej jaskyne Slobody a v kondícii sa nedali zahanbiť, 1100 schodov zvládli hravo. Krása podzemných výtvorov prírody sa páčila všetkým, aj zabudli na nepriaznivé počasie, ktoré však zážitky nepokazilo.

 • Medzinárodný deň detí

  1.jún patrí deťom. Žiaci našej školy ho oslávili rôznymi hrami a súťažami, ktoré pre nich pripravili deviataci. Vyskúšali si chôdzu na chodúloch, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom či vozenie sa vo fúriku. Skrášlení maľbami po tvári absolvovali loptové hry, ale aj posilňovanie s činkami. Po všetkých stanovištiach na školskom ihrisku, ktorým prialo slnečné počasie, si spoločne zahrali vybíjanú a získali sladkú odmenu.

 • Škola v prírode

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa v dňoch od 30. mája do 3. júna 2022 zúčastnili Školy v prírode. Týždeň plný krásnych zážitkov prežili v Belianskych Tatrách, v obci Ždiar. Bývali v krásnom hoteli Magura. Navštívili Ždiarske múzeum, Beliansku jaskyňu a Monkovu dolinu. Krásy Tatranskej prírody obdivovali cestou vo vláčiku Maguráčiku. Poobedné aktivity im spestrili animátori z cestovnej kancelárie Andromeda. Domov sa vrátili všetci spokojní a zdraví, na Škole v prírode sa o nich starali pani učiteľky PaedDr. Eva Graňáková, Mgr. Ľubica Smolárová, Mgr. Eva Páterková.

 • Deň matiek

  Máj sa už tradične spája s oslavou našich mamičiek, ktoré si zaslúžia náš obdiv pre ich starostlivosť a lásku, ktorou nás zahŕňajú dňom i nocou. Slávnostný program sa uskutočnil v kultúrnom dome počas slnečnej májovej nedele. Žiaci materskej a základnej školy sa maminkám poďakovali programom plným tanca, spevu, hry na heligónkach a hudobno – dramatickými vystúpeniami, z ktorých sálala vďačnosť pre všetky mamy.

 • Slávik Slovenska

  Tento rok sa konal jubilejný 30. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne s názvom Slávik Slovenska. V okresnom kole nás reprezentovali v 2. kategórii Miriam Čechová a v 3. kategórii Peter Ondrek, ktorý získal krásne 2. miesto a postupuje na krajské kolo ako náhradník. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

 • Šaliansky Maťko

  Aj tento rok sa v našej škole konala súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V školskom kole sa najlepšie umiestnili žiaci 4. ročníka.

  Na 1. mieste sa umiestnila Miriam Čechová s povesťou O Dunajskej zlatej rybke, na 2. mieste Veronika Kormanová s povesťou O dievčenskej skale a na 3. mieste Matúš Karliak s povesťou Kráľ Matej na zábave. Všetkým ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

 • Noc čítania Biblie

  Motto projektu je:

  „Žena, veľká je tvoja viera.“ (Mt 15, 28).

  Cieľom tohto projektu bude postaviť BOŽIE SLOVO do stredu rodiny, školského a farského spoločenstva.

  Miesto realizácie môže byť:

  • v kostole, vo farskom centre, v pastoračnom centre alebo farskej knižnici;

  • v škole – v triedach, v klubovni, v školskej knižnici.

  Ciele projektu:

  čítanie s porozumením pre hlbšie pochopenie Božieho slova;

  • zamýšľanie sa nad dôležitosťou vytrvalej modlitby v našom živote;

  • zamýšľanie sa nad tým, že nikto nie je vylúčený z Božieho plánu spásy;

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme Vám, že prihláška do MŠ bude pre rodičov sprístupnená od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 na stránke Základnej školy zsbenadovo.edupage.org

  • Prihláška je umiestnená v ľavej lište pod názvom Elektronická prihláška.
  • Prihlášku je potrebné vyplniť, vytlačiť a potvrdiť u lekára. Prihlášku musia podpísať otec aj matka.

  Potvrdenú prihlášku je potrebné priniesť do Základnej školy ku ekonómkam od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022

  Ďakujeme.

 • MŠ Lienky:

  • Ako chutí jar
  • Stromy
  • Cesta dažďovej kvapky
  • VEĽKÁ NOC
  • Deň Zeme
 • PODPORTE AJ VY DEŇ NARCISOV 2022

  Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnorospešnej zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine.

  28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV a dobrovoľníci z našej školy budú prechádzať dedinou od 9:00 hod.

  Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov a vyjadrite tak spolupatričnosť a podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou.

 • Deň Zeme

  22.apríl patrí našej Matičke Zemi. Hoci má už svoje roky, stále má svoje čaro a každý jej kúsok stojí za obdivovanie. Aby sme jej vzdali hold, tento deň sme ju skrášlili tým, že sme upratali celú našu dedinu a zbavili ju odpadu, aby ju neťažil. Zapojili sa žiaci celej školy, od prváčikov po deviatakov. Znova ukázali, že sú pracovití a prostredie im nie je ľahostajné. Súčasťou bola výroba rôznych plagátov a projektov, kde vyzdvihli dôležitosť čistoty, zdravého životného prostredia a nezanedbateľnosť recyklácie.

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Utorok 12. apríla 2022 bol pre našich predškolákov výnimočný, pretože sa v našej škole konal Zápis do 1. ročníka ZŠ. Zápisom našich žiakov sprevádzala Červená čiapočka, ktorá ich spolu s ujom poľovníkom previedla cez Farebný les, kde si nazbierali písmenkové kvety a cez Geometrický potôčik prišli do lesa, kde spolu rozveselili smutného Pampúšika. Tento rok sa zápisu zúčastnilo 28 žiakov, z toho dvaja žiaci študujú v zahraničí. Všetci žiaci boli odmenení knihou, odznakom a darčekmi od starších žiakov. Zápisom predškolákov sprevádzali pani učiteľky Mgr. Ľubica Smolárová a PaedDr. Eva Graňáková.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  Žiaci našej školy sa 29. - 30. 3. 2022 zúčastnili na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Všetkým účastníkom blahoželáme.

  Veľkú radosť nám urobili dvaja žiaci, ktorí sa stali úspešnými rešiteľmi vo svojich kategóricách.

  • Tadeáš Triebel 4. A sa umiestnil na 6. - 7. mieste v kategórii P4
  • Esterka Zvrteľová 3. A sa umiestnila na 29. - 30. mieste v kategórii P3

  Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

 • Krížová cesta

  Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota.

  V stredu 12. 4. sa žiaci našej školy spolu pánom kaplánom, pomodlili krížovú cestu v kostole, pri ktorej sme si pripomenuli utrpenie Pána Ježiša. Krížovú cestu obetovanú za deti, si pripravili žiaci šiesteho ročníka s pani učiteľkou Mahútovou.

 • Medzinárodný deň florbalu

  12.apríla si žiaci zahrali florbalový turnaj, ktorý ozvláštnili netradičným dresom – tradičným odevom. Zápas sprevádzalo naháňanie klobúkov a skrášlili ho dievčatá v krojových sukniach. Celým turnajom sa niesol v duchu fair – play a zápal o 1. miesto. To si zaslúžili: Matúš Rambala, Mário Ondrek a Deborah Podstrelená.

 • Cyber Cyrano

  4.apríla sa žiaci ročníkov 6.-9. zúčastnili divadelného predstavenia v Námestove pri príležitosti Medzinárodného dňa bez násilia. Hra Cyber Cyrano je inšpirovaná skutočným príbehom, balansuje medzi divadlom a online chatom a ukazuje, aká tenká hranica existuje medzi skutočnou a virtuálnou realitou. Po predstavení, ktoré žiakov zaujalo, nasledovala prednáška so psychológom a regionálnym preventistom.

 • Noc s Andersenom

  Dňa 1. apríla 2022 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili nočného podujatia Noc s Andersenom. Absolvovali rôzne aktivity zamerané na rozprávky. Skladali z písmenok a podľa indícií názvy rozprávok, lovili otrávené jablká, či maľovali princezné. Žiaci sa predviedli ako skvelí herci, keď zinscenovali Zlatú priadku, Pampúšika a Červenú Čiapočku. Rozprávkový spánok absolvovali veľmi krátko, nechceli si nechať ujsť ani minútu zo spoločného nocovania v škole. Už teraz sa pýtajú, kedy bude podobná akcia znova.

 • ZÁPIS do 1. ročníka 2022/2023

  Zápis žiakv do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 12. apríla 2022 v čase 12:00 – 17: 00 v budove Základnej školy Beňadovo 68.

  Zápis bude prebiehať v 3.A triede. Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke školy v lište naľavo. Elektronická prihláška musí byť vyplnená najneskôr 8. apríla 2022. Žiadame Vás, aby ste pri vypĺňaní dodržiavali diakritické znamienka t.j. dĺžne, mäkčene. Kompletne vyplnenú a vytlačenú prihlášku, podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami, spolu s rodným listom a občianskym preukazom zákonného zástupcu priniesť k nahliadnutiu a odkontrolovaniu osobných údajov. Zároveň je potrebné priniesť 20 EUR, za ktoré škola zakúpi ucelenú sadu pracovných zošitov, ktoré bude Vaše dieťa potrebovať v 1. ročníku.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 9 - 2022 riaditeľka školy, Mgr. Veronika Zvrteľová, dňa 6. apríla 2022 udeľuje žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka ZŠ s MŠ v Beňadovo 68 riaditeľské voľno. Žiaci budú automaticky odhlásení z obedov

Počet návštev: 1459687

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
  Beňadovo 68
  029 63 Mútne
 • Mgr. Veronika Zvrteľová
  , riaditeľka školy, 043/55 98 126, 0918 817 858

  Ing. Veronika Gašpieriková, ekonómka, 043/55 98 128

  Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria