Štvrtok 24. 5. 2018

Mapa

Novinky

 • 22. mája sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu.

  Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. Takmer všetci naši žiaci prišli do školy na svojich bicykloch a jednu vyučovaciu hodinu vymenili za jazdu po vyznačenej trase v našej obci. Taktiež sa učili dopravnému správaniu, užitočnosti pre svoje zdravie a čisté životné prostredie.

 • Druhá májová nedeľa patrí už tradične našim maminkám. Naši žiaci im poďakovali za ich starostlivosť programom v kultúrnom dome vyzdobenom samými srdiečkami a kvetinami. Dojemným bolo vystúpenie škôlkarov a ich rozjasnené tváre potešili každú - tú svoju - maminku.

  Poďakovanie v podobe tanca, spevu a básní patrilo od žiakov našej základnej školy a Základnej umeleckej školy Pierrot, ktorá zdokonaľuje naše deti v ich talentoch počas celého školského roka. Tanečné vystúpenia rozohriali srdcia všetkých mám.

 • 8. mája si pripomíname medzinárodný deň organizácie, ktorej poslanie je zachraňovať životy, pomáhať raneným, vedieť poskytovať prvú pomoc. S činnosťou Červeného kríža oboznámili všetkých žiakov členovia zdravotníckeho krúžku. Predviedli resuscitáciu, stabilizovanú polohu, ošetrenie zlomenín. Tie si následne mohli všetci vyskúšať. Zistili, že je to namáhavá a zodpovedná práca, ktorú je však potrebné ovládať. Deň sa tak niesol v duchu humanity, dobrovoľníctva, nestrannosti a hlavne v duchu pomoci druhým.

 • Tohto roku sa konal šestnásty ročník Týždňa hlasného čítania. Každá škola si môže ľubovoľne zvoliť jeden týždeň v mesiaci apríl, ktorý venuje hlasnému čítaniu. Naša škola si zvolila týždeň od 23. – 27. apríla. V tomto čase sme venovali väčšiu pozornosť hlasnému čítaniu na vyučovacích hodinách, čím sme rozvíjali komunikačné zručnosti a slovnú zásobu žiakov.

  V piatok 27. 4. si žiaci 8. A pripravili hlasné čítanie rozprávky pre prváčikov a žiaci 4. A pre škôlkarov. Obe triedy si zvolili klasické rozprávky – O veternom kráľovi a Tri prasiatka. Okrem scénického čítania si pre mladších spolužiakov pripravili zaujímavé aktivity – pracovné listy, dopĺňanie textu, omaľovánky, hľadanie obrázkov v správnom poradí ....

 • V apríli – Mesiaci lesov, bola vyhlásená súťaž v zbere papiera. Žiaci priniesli spolu 1121,4 kg papiera. Najlepšie triedy a jednotlivci boli odmenení. Pizzu si vychutnali štvrtáci, ktorí priniesli 300 kg a siedmaci, ktorí mali 232,4 kg. Najviac papiera priniesli a finančnú odmenu dostali Timea Rybárová a Salome Babečková. Lea Lendvajová, Ema Ondreková, Patrik Graňák a Oliver Triebeľ sa tešili zo sladkej odmeny.

  Miesto 1. stupeň Jednotlivec

  1. 4. A – 300 kg Timea Rybárová – 74 kg

 • Pomaly sa stáva tradíciou, že pri príležitosti dňa Zeme sa pustíme do upratovania našej malebnej dedinky. Nebolo tomu inak ani tento rok. Vyzametali a vyzbierali sme odpadky nielen v areáli školy ale po celej dedine. Žiaci tiež k tomu dňu vyrobili pútavý plagát z použitých PET fliaš a iní zas vyrábali recyklované výrobky. Výsledkom boli rôzne svietniky, stojany na perá, misy a iné dekorácie. Bodkou oslavy tohto dňa bolo vysadenie stromčekov v areáli školy. Dúfajme teda, že naša dedina bude o kúsok zelenšia.

 • „Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý život žiť svoj život s vedomím, že je neschopná.“ (Albert Einstein)

  Pod týmto heslom sa konala v dňoch 9.4.2018 - 13.4.2018 IQ olympiáda. Do súťaže sa zapojilo 14.612 žiakov z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 23 žiakov.

  Víťazom v rámci školy sa stala Klárka Podstrelená (8.A). Blahoželáme! Veríme, že v budúcich ročníkoch IQ olympiády budeme ešte úspešnejší.

  V nasledujúcej zostave sú výsledky zobrazené len u žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola. Ostatní sú zoradení podľa abecedy.

 • Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na oblečenie ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na piatok 13. apríla. Prvýkrát sa aj naša škola zapojila do tejto verejnej zbierky Ligy proti rakovine. Žiaci a aj zamestnanci našej školy aktívne prejavili podporu. No aj obyvatelia našej dediny sa nenechali zahanbiť a pomohli. Vyzbieralo sa spolu 261 €. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoje financie na dobrú vec, pomoc chorým. Dobrovoľne pomáhali žiačky 9.A triedy: Janka Ondreková, Rebeka Kováľová, Mária Tomašáková, Bibiána Páterková, Daniela Podstrelená a Michaela Motýľová.

Počet návštev: 477150

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
  Beňadovo 68
  029 63 Mútne
 • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

  Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

  Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria