Piatok 14. 12. 2018

Mapa

Novinky

 • Súťaž iBobor

  V 12. ročníku internetovej súťaže iBobor súťažilo na Slovensku 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Okrem nich súťažili žiaci vo viac ako 40 krajinách sveta. V našej škole súťažilo 58 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Zdenka Motýľová (5.A), Peter Ondrek (5.A), Anetka Rambalová (7.A), Klárka Podstrelená (9.A). Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

 • Ochranárik

  Výtvarnú súťaž Ochranárik tiesňového čísla 112 a civilnej ochrany vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. Tento ročník tvorili žiaci na tému „Veď aj ja som záchranár.“ V súťažnej kategórii 2. stupeň ZŠ sa Tomáš Pátertek umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Šťastné detstvo bez násilia

  Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorej cieľom je posilniť povedomie o ľudských právach. Žiaci sa mohli zamyslieť nad rôznymi formami násilia a vyjadriť svoje pocity a postoje k právam detí. Nádhernú prácu, ktorá zobrazuje teplo rodinného krbu a šťastného detstva, vytvorila Petranka Bugajová (3.A). V 1. súťažnej kategórii sa umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme a prajeme ešte veľa podobných úspechov.

 • Urpín a deti

  9. 11. sa žiaci prvého stupňa záčastnili predstavenia "Urpín a deti" v Banskej Bystrici. Naši žiaci mali možnosť vidieť vystúpenie známeho folklórneho súboru Urpín, ale aj mnohých detských folklórnych súborov - Drienka, Matičiarik, Prvosienka, Radosť a Zornička. Vystúpenia všetkých súborov boli veľmi krásne. Zanechali v nás krásne emócie a spomienky a preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy o najkrajšiu folklórnu kresbu na motívy predstavenia.

 • Kampaň Hovorme o jedle

  Naša škola sa v týždni od 15. do 19. októbra zapojila do celoslovenskej kampane Hovorme o jedle. V rámci nej sa konala literárna súťaž „Kúzlo dobrého jedla“, ktorú vyhrala naša žiačka Stanislava Pátereková z 8.A triedy. Fotografickú súťaž s názvom „Očami gurmána“ vyhrala Aneta Rambalová zo 7.A triedy. Ceny si prevzali na slávnostnom podujatí v Bratislave v hoteli Carlton, kde bol prítomný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Emil Macho, generálny riaditeľ Ministerstva školstva, vedy a výskumu Mario Schrenkel , Riaditeľ veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš a ďalší významní predstavitelia SR. Žiačkam gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

 • Október - Mesiac úcty k starším

  Starnutie je prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života a týka sa nás všetkých. Človek prežije počas svojho života veľa vážnych a smutných období, ale aj veselých, naplnených radosťou.

  Vyčarovať úsmev na tvári našim seniorom, uctiť si ich a dať im najavo svoju náklonnosť sa svojím programom v kultúrnom dome rozhodli žiaci základnej a materskej školy. Básničkami, pesničkami a tancom dokázali svoju lásku k starým rodičom a presvedčili ich, že sú neoddeliteľnou súčasťou života. Po programe ich čakalo občerstvenie a zvuky heligóniek im spríjemnili poobedie, ktoré patrilo iba im.

 • 60. výročie

  V školskom roku 2017/2018 oslávila naša ZŠ 60. výročie svojho založenia.

  Deň osláv, nedeľa, 1. júla 2018 sa niesol v znamení príprav. Slávnosť bola zahájená o 13. hod. v KD.

  Slávnostné chvíle spríjemňovali kultúrnym programom deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Program bol rôznorodý, načrelo sa do klenotnice ľudovej kultúry, modernej hudby a nechýbali tiež tanečné čísla.

  V závere pani riaditeľka vyjadrila poďakovanie zaslúžilým zamestnancom školy odovzdaním ďakovných listov.

 • Aj naši žiaci sa zapojili do celosvetovej aktivity

  18. október žil takpovediac celý svet myšlienkou zjednotenia sa v modlitbe ruženca za pokoj vo svete. Akcia "Milión detí sa modlí ruženec" sa postupne ujala aj u nás na Slovensku a po druhýkrát aj v našej škole. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení“. Modlitba detí má moc zmeniť chod dejín a tak sme sa aj my vo štvrtok o 9.00 hod. pripojili k tejto výzve modlitbou radostného ruženca. Vyprosovali sme jednotu a pokoj vo svete.

Počet návštev: 572765

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
  Beňadovo 68
  029 63 Mútne
 • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

  Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

  Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria