1

Piatok 14. 8. 2020

Mapa

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Beňadovo

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Beňadovo

Novinky

 • Športový deň

  Po dlhom čase sme sa stretli v škole, oddýchnutí a plní energie. V piatok sme sa sústredili na multifunkčnom ihrisku za školou, kde mali žiaci 9. ročníka pripravené pohybové hry pre všetkých. Žiaci celej školy ukázali svoje zručnosti v posilňovacích disciplínach, taktiež v takých, kde bol potrebný postreh a rýchlosť. Spoločne všetci ukončili športový deň vybíjanou, kde súťažili malí i veľkí.

 • Slávik Slovenska - školské kolo 2020

  Streda 11.3.2020 sa niesla v tónoch ľudových piesní. Hľadali sme spomedzi žiakov Slávikov Slovenska v 3.kategóriach:

  1.kategória (žiaci 1.až 3.ročníka)

  • 1.miesto Miriam Čechová 3.A - Borievka, borievka
  • 2.miesto Andrea Ondreková 3.A - Čierne oči choďte spať
  • 3.miesto Lukáš Ondrek 1.A - Keď som bol maličký pacholíček

  2.kategória (žiaci 4.až 6.ročníka)

  • 1.miesto Peter Ondrek 6. A - Už je len, už je len
  • 2.miesto Viktória Kovaľová 5.A - Čo to tam šuchoce pod javorinou
  • 3.miesto Katarína Hušľ
 • O Z N A M

  Vyučovanie v sa začína dňa 8. 6. 2020 t.j. v pondelok z dôvodu poruchy vykurovacieho zariadenia.

 • 28. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Materská škola

 • OPATRENIA PRI NÁSTUPE ŽIAKOV DO ŠKOLY

  Nástup žiakov do škôl je sprevádzaný prísnymi opatreniami, ktoré treba dodržiavať. Preto budeme postupovať podľa pokynov MŠ SR a hlavného hygienika.

  Nariadenia týkajúce sa zákonných zástupcov:

  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď. priložený link alebo prílohu na stiahnutie
 • OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že od 01.06.2020 sa otvára prevádzka materskej školy a základnej školy pre 1. až 5. ročník.

  Podľa nariadenia ministra školstva SR je účasť žiakov 1. až 5. ročníka na vyučovanií v čase od 01.06.2020 do 30.06.2020 dobrovoľné. V systéme Edupage sme spustili prihlasovanie žiakov na vyučovanie. Prihlasovanie je sprístupnené do 28.05.2020 23:58 hod., po tomto termíne už prihlasovanie nie je možné. Prosíme Vás, ak máte záujem o vyučovanie, aby ste sa prihlásili.

 • ONLINE VYUČOVANIE S HOSŤOM

  V stredu 13.5. mali naši druháci zaujímavé online vyučovanie. Pozvanie na hodinu prijala Monika, ktorá odišla na rok na misie do Kene. Porozprávala nám o tom, ako sa tam stará o mladých chlapcov z ulice. Nielen že ich učí, ale im aj varí a trávi s nimi všetok svoj voľný čas.

  Monika, ďakujeme Ti za krásny zážitok. Máš náš obdiv !

 • OZNAM pre rodičov žiakov 9. ročníka

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Počet návštev: 934336

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
  Beňadovo 68
  029 63 Mútne
 • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

  Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

  Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria