• Súťaž iBobor

  Súťaž iBobor

   V 12. ročníku internetovej súťaže iBobor súťažilo na Slovensku 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Okrem nich súťažili žiaci vo viac ako 40 krajinách sveta. V našej škole súťažilo 58 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Zdenka Motýľová (5.A), Peter Ondrek (5.A), Anetka Rambalová (7.A), Klárka Podstrelená (9.A). Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.

 • Ochranárik

  Ochranárik

  Výtvarnú súťaž Ochranárik tiesňového čísla 112 a civilnej ochrany vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. Tento ročník tvorili žiaci na tému „Veď aj ja som záchranár.“ V súťažnej kategórii 2. stupeň ZŠ sa Tomáš Pátertek umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    

 • Šťastné detstvo bez násilia

  Šťastné detstvo bez násilia

   Na hodinách výtvarnej výchovy sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorej cieľom je posilniť povedomie o ľudských právach. Žiaci sa mohli zamyslieť nad rôznymi formami násilia a vyjadriť svoje pocity a postoje k právam detí. Nádhernú prácu, ktorá zobrazuje teplo rodinného krbu a šťastného detstva, vytvorila Petranka Bugajová (3.A). V 1. súťažnej kategórii sa umiestnila na 3. mieste. Gratulujeme a prajeme ešte veľa podobných úspechov.   

 • Urpín a deti

  Urpín a deti

  9. 11. sa žiaci prvého stupňa záčastnili predstavenia "Urpín a deti" v Banskej Bystrici. Naši žiaci mali možnosť vidieť vystúpenie známeho folklórneho súboru Urpín, ale aj mnohých detských folklórnych súborov - Drienka, Matičiarik, Prvosienka, Radosť a Zornička. Vystúpenia všetkých súborov boli veľmi krásne. Zanechali v nás krásne emócie a spomienky a preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy o najkrajšiu folklórnu kresbu na motívy predstavenia. 

 • Kampaň Hovorme o jedle

  Kampaň Hovorme o jedle

  Naša škola sa v týždni od 15. do 19. októbra zapojila do celoslovenskej kampane Hovorme o jedle. V rámci nej sa konala literárna súťaž „Kúzlo dobrého jedla“, ktorú vyhrala naša žiačka Stanislava Pátereková z 8.A triedy. Fotografickú súťaž s názvom „Očami gurmána“ vyhrala Aneta Rambalová zo 7.A triedy. Ceny si prevzali na slávnostnom podujatí v Bratislave v hoteli Carlton, kde bol prítomný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Emil Macho, generálny riaditeľ Ministerstva školstva, vedy a výskumu Mario Schrenkel , Riaditeľ veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš a ďalší významní predstavitelia SR. Žiačkam gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

 • Október - Mesiac úcty k starším

  Október - Mesiac úcty k starším

  Starnutie je prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života a týka sa nás všetkých.  Človek prežije počas svojho života veľa vážnych a smutných období, ale aj veselých, naplnených radosťou.

  Vyčarovať úsmev na tvári našim seniorom,  uctiť si ich a dať im najavo svoju náklonnosť sa svojím programom v kultúrnom dome rozhodli žiaci základnej a materskej školy. Básničkami, pesničkami a tancom dokázali svoju lásku k starým rodičom a presvedčili ich, že sú neoddeliteľnou súčasťou života. Po programe ich čakalo občerstvenie a zvuky heligóniek im spríjemnili poobedie, ktoré patrilo iba im.

 • 60. výročie

  60. výročie

     V školskom roku 2017/2018 oslávila naša ZŠ 60. výročie svojho založenia

     Deň osláv, nedeľa, 1. júla 2018 sa niesol v znamení príprav. Slávnosť bola zahájená o 13. hod. v KD.

     Slávnostné chvíle spríjemňovali kultúrnym programom deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Program bol rôznorodý, načrelo sa do klenotnice ľudovej kultúry, modernej hudby a nechýbali tiež tanečné čísla.

     V závere pani riaditeľka vyjadrila poďakovanie zaslúžilým zamestnancom školy odovzdaním ďakovných listov.

 • Aj naši žiaci sa zapojili do celosvetovej aktivity

  Aj naši žiaci sa zapojili do celosvetovej aktivity

  18. október žil takpovediac celý svet myšlienkou zjednotenia sa v modlitbe ruženca za pokoj vo svete. Akcia "Milión detí sa modlí ruženec" sa postupne ujala aj u nás na Slovensku a po druhýkrát aj v našej škole. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení“. Modlitba detí má moc zmeniť chod dejín a tak  sme sa aj my vo štvrtok o 9.00 hod. pripojili k tejto výzve modlitbou radostného ruženca. Vyprosovali sme jednotu a pokoj vo svete.

   

 • Exkurzia na Oravský hrad

  Exkurzia na Oravský hrad

  Žiaci 1. stupňa v pondelok 24. 9. 2018 navštívili s pani učiteľkami  pýchu Oravy- Oravský hrad. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo života obyvateľov hradu.
  Po hrade nás sprevádzal sympatický sprievodca, ktorý svojim zaujímavým výkladom obohateným o vtipné príhody, zaujal všetkých žiakov aj učiteľky.
  Po zdolaní viac ako  300 schodov sme sa dostali až do najstaršej časti hradu – Citadely.  Po skončení exkurzie žiaci nakúpili suveníry pre seba aj pre svojich blízkych.

 • Koncert Integrácia detí

  Koncert Integrácia detí

  V stredu 10. októbra sa uskutočnil nadnárodný charitatívny koncert Integrácia detí 2018 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Usporiadateľom koncertu je občianske združenie Integrácia svieti pre všetky deti rovnako a jeho cieľom je pomáhať deťom, ukazovať im správne vzory a viesť ich ku konaniu a šíreniu dobra. Zúčastnilo sa na ňom má takmer 10-tisíc detí z celého Slovenska. Na koncerte vystúpili napríklad interpreti I. M. T. Smile a Dara Rolins, raperi Ego či Majk Spirit, slovenskí futbalisti aj hokejisti, olympijský víťaz z Ria Matej Tóth, najznámejší slovenský youtuber GoGo, tanečná formácia The Pastels a mnoho ďalších. Všetky vystúpenia zanechali v našich žiakoch nezabudnuteľné zážitky.

 • Daj si čas

  Daj si čas

     3. októbra sa žiaci 5.-7. ročníka vydali na cestu do Bratislavy, kde ich čakalo nakrúcanie televíznej zábavno-súťažnej relácie pre deti s moderátormi Mimom a Monikou, v ktorej nešlo len o znalosti z histórie, ale aj o zručnosť, fantáziu a pohotovosť súťažiacich s názvom Daj si čas v RTVS.

     Súťažný tím zo 6. triedy sa odvážne postavil proti šiestakom z Ružomberka. Šťastena však viac priala súperom, aj keď náš červený tím bojoval do posledného dychu. Publikum našich žiakov ich hlasno povzbudzovalo a dodalo odhodlanie prísť ešte raz. Aj keď trochu sklamaní, ale s nezabudnuteľnými zážitkami sa tešia na ďalšie meranie síl v súťaži. Celé si to môžete pozrieť 24. novembra na televíznej stanici RTVS v dopoludňajších hodinách.

 • Európska noc výskumníkov

  Európska noc výskumníkov

  Dňa 28.9.2018 sa žiaci našej školy v rámci predmetov fyzika a chémia zúčastnili festivalu vedy Európska Noc výskumníkov. Výskumníci sú medzi nami ako „obyčajní“ ľudia s neobyčajným povolaním. V duchu tohto hesla na nás v Žilinskom Auparku  čakalo 27 vedeckých  stánkov. Svoju prácu nám odprezentovali výskumníci a vedci zo Žilinskej univerzity, Slovenského červeného kríža, spoločnosti CEIT, Nextria a mnoho iných.

  Žiaci si mohli vyskúšať prvú pomoc, diaľkovo ovládať malých robotov tzv. Humanoidov vyrábaných vo Francúzsku a u nás testovaných alebo si mohli vyskúšať, ako sa robia otlačky prstov.  Dostali odpoveď na otázky, ako sa merala veľkosť Zeme v minulosti, prečo je naša Zem sploštená, ako sa meria Zem v súčasnosti alebo prečo potrebujeme vedieť aký má tvar naša Zem? A ešte veľa ďalších zaujímavých stánkov nám pomohlo lepšie pochopiť prácu výskumníkov.

  Samozrejme, nechýbali ani súťaže, z ktorých si každý mladý výskumník  domov odniesol upomienkové odznaky, ohybnú ceruzku a rôzne vedecké časopisy a propagačné materiály. Všetkým sa nám exkurzia veľmi páčila a určite sa festivalu vedy radi zúčastníme aj na budúci školský rok

    

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  27. septembra sme si pripomenuli rozmanitosť jazykov a kultúru národov Európy. Žiaci každej triedy vyrobili plagát zameraný na ľubovoľnú európsku krajinu. Dvere tried tak zdobia dominanty Francúzska, Ruska, Anglicka, Talianska a nášho Slovenska. Ôsmaci prezentovali Španielsko tancom, spevom a konverzáciou a pobavili aj rakúsko- slovenské Cuky a Luky. Deviatackou triedou znela španielska Sofia a na tradičnej talianskej kuchyni si pochutnali všetci. Podporili sme tak staré – známe: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

 • Okolo Európy za 100 dní

  Okolo Európy za 100 dní

  Žiačky 8. ročníka sa zúčastnili podujatia pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktoré usporiadalo Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Absolvovali 6 stanovíšť, každé prezentovalo určitú európsku krajinu. Dozvedeli sa veľa nového o kultúre a jazyku rôznych národov. Tancovali ruskú Kalinku, spievali nemecké pesničky, ochutnali viedenský rezeňsacherovu tortu a veľa iných špecialít. Precvičili si komunikáciu v anglickom jazyku a spoznali jazyky iných národov.

 • Netradičná športová olympiáda

  Netradičná športová olympiáda

  Európsky týždeň športu sme si pripomenuli rôznymi športovými aktivitami na školskom ihrisku. Žiaci si vyskúšali, ako sa hrá florbal so zaviazanými očami, ukázali spoluprácu pri chôdzi s fitloptou, skákali cez švihadlo. Absolvovali dráhu na chodúľoch a skákali do diaľky. Zábavu si užili aj pri navigovaní spolužiaka pri prejdení trasy. Presvedčili nás o tímovosti, kooperácii a fair- play, taktiež súťaživosti a odhodlaniu venovať sa športovým aktivitám.

 • Európsky týždeň športu - ZUMBA

  Európsky týždeň športu - ZUMBA

  Súčasťou Európskeho týždňa športu sme klasické desiatovanie cez veľkú prestávku vymenili za pohyb. Chodbou našej školy sa ozývala hudba zumbyrytmický tanec žiakov 1. aj 2. stupňa. Jednoduchú choreografiu si rýchlo osvojili aj žiaci, aj pani učiteľky. Pod heslom „Hýb sa, hýb sa“ sme tak všetci urobili niečo pre svoje zdravie a zabavili sa.

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie

  Tento rok sme praktickú časť účelového cvičenia absolvovali výstupom na Piľsko. Túra sa zdala pre niektorých nenáročná a pre iných zasa veľmi náročná, ale všetci vrchol úspešne zdolali. Cestou si všímali geologické pásma a lesnú flóru. Sľubovaný a očakávaný panoramatický výhľad z 1557 m.n.m. nás presvedčil, že sa turistický výlet absolvovať oplatilo. Osviežení čerstvým vzduchom a oddychom na rozľahlom vrchole posiatom kosodrevinou a hrdí na prekonanie svojich síl sa všetci vydali na spiatočnú cestu.

 • Didaktické hry

  Didaktické hry

  Dňa 26. júna sa v našej škole uskutočnili didaktické hry, ktorých súčasťou bolo aj vyhlásenie požiarneho poplachu v škole. Žiaci boli  poučení, ako sa správame, keď je vyhlásený  požiarny poplach a prakticky si vyskúšali evakuáciu.

  Počasie nám prialo, preto sme sa so žiakmi prvého stupňa presťahovali na ihrisko pri škole a pokračovali sme v športovom duchu. Za svoju šikovnosť a snahu pri plnení úloh dostali všetci sladkú odmenu.

  Veríme, že sa žiakom akcia páčila.

 • Matematicko - logická súťaž

  Matematicko - logická súťaž

  Chytráčik

  Dňa 5.6.2018 sa naši žiaci zúčastnili matematicko-logickej súťaže CHYTRÁČIK, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Mútne pre žiakov 5.-9. ročníka.

  Zasúťažili si tak so žiakmi z Oravskej Jasenice, z Mútneho a z Oravského Veselého. Medzi odmenenými boli nasledovní žiaci:

  Klára Podstrelená (8.A) – 1.miesto, Mária Tomašáková (9.B) – 2.miesto   Gratulujeme!!!!!

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

  Naši štvrtáci s triednou p. učiteľkou  prežili v máji  prekrásny slnečný týždeň plný aktivít v Škole v prírode. Ubytovaní sme boli v peknom penzióne Beskydy uprostred malebnej prírody v  obci Sihelné.

  Prežili sme týždeň plný zábavy, radosti a prekvapení. Deň sme začínali rannou aktivitou a po raňajkách sme mali doobedné učenie zábavnou formou. Poobede sa nám o veselý zaujímavý program  postarali  animátorky.

  Podnikli sme pekné výlety na miestnu Bielu farmu i k lyžiarskemu vleku, kde sme spoločne objavovali, tvorili a súťažili. Týždeň sme ukončili nočnou hrou a spoločnou diskotékou.

  Veľké poďakovanie patrí našej pani riaditeľke, ale aj pani riaditeľke PaedDr. Janke Murínovej zo ZŠ Mútne, ktoré nám umožnili a zariadili, aby bol náš pobyt zaujímavý a jedinečný.

  Ďakujeme animátorkám, ale aj zdravotníkom, ktorí príkladne ošetrovali i tie najmenšie boľačky. Poďakovanie patrí aj pani kuchárkam a personálu. Veľmi chutne nám varili, dobre sa nám spalo.

  Domov sme odchádzali s  kopou zážitkov, krásnych emócií, a novými priateľstvami. Veď posúďte sami!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
  Beňadovo 68
  029 63 Mútne
 • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

  Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

  Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria