• Do školy na bicykli

  22. mája sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu.

  Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. Takmer všetci naši žiaci prišli do školy na svojich bicykloch a jednu vyučovaciu hodinu vymenili za jazdu po vyznačenej trase v našej obci. Taktiež sa učili dopravnému správaniu, užitočnosti pre svoje zdravie a čisté životné prostredie.

 • DEŇ MATIEK

  Druhá májová nedeľa patrí už tradične našim maminkám. Naši žiaci im poďakovali za ich starostlivosť programom v kultúrnom dome vyzdobenom samými srdiečkami a kvetinami. Dojemným bolo vystúpenie škôlkarov a ich rozjasnené tváre potešili každú - tú svoju - maminku.

  Poďakovanie v podobe tanca, spevu a básní patrilo od žiakov našej základnej školyZákladnej umeleckej školy Pierrot, ktorá zdokonaľuje naše deti v ich talentoch počas celého školského roka. Tanečné vystúpenia rozohriali srdcia všetkých mám.

  Potešili sme ich taktiež vlastnoručne vyrobenými darčekmi a kvetinami. Programom sme im dokázali, sú našimi anjelmi. Tak, ako predviedli štvrtáci – anjelom bez krídel hovoríme MAMINKY.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ČERVENÉHO KRÍŽA

  8. mája si pripomíname medzinárodný deň organizácie, ktorej poslanie je zachraňovať životy, pomáhať raneným, vedieť poskytovať prvú pomoc. S činnosťou Červeného kríža oboznámili všetkých žiakov členovia zdravotníckeho krúžku. Predviedli resuscitáciu, stabilizovanú polohu, ošetrenie zlomenín. Tie si následne mohli všetci vyskúšať. Zistili, že je to namáhavá a zodpovedná práca, ktorú je však potrebné ovládať. Deň sa tak niesol v duchu humanity, dobrovoľníctva, nestrannosti a hlavne v duchu pomoci druhým.

 • APRÍL - MESIAC HLASNÉHO ČÍTANIA

  Tohto roku sa konal šestnásty ročník Týždňa hlasného čítania. Každá škola si môže ľubovoľne zvoliť jeden týždeň v mesiaci apríl, ktorý venuje hlasnému čítaniu. Naša škola si zvolila týždeň od 23. – 27. apríla. V tomto čase sme venovali väčšiu pozornosť hlasnému čítaniu na  vyučovacích hodinách, čím sme rozvíjali komunikačné zručnosti a slovnú zásobu žiakov.

  V piatok 27. 4. si žiaci 8. A pripravili hlasné čítanie rozprávky pre prváčikov a žiaci 4. A   pre  škôlkarov. Obe triedy si zvolili klasické rozprávky – O veternom kráľovi a Tri prasiatka. Okrem scénického čítania si pre mladších spolužiakov pripravili zaujímavé aktivity – pracovné listy, dopĺňanie textu, omaľovánky, hľadanie obrázkov v správnom poradí ....

 • ZBIERAJ PAPIER - ZACHRÁNIŠ STROM!

  V apríli – Mesiaci lesov, bola vyhlásená súťaž v zbere papiera. Žiaci priniesli spolu 1121,4 kg papiera. Najlepšie triedy a jednotlivci boli odmenení. Pizzu si vychutnali štvrtáci, ktorí priniesli 300 kg a siedmaci, ktorí mali 232,4 kg. Najviac papiera priniesli a  finančnú odmenu dostali Timea Rybárová a Salome Babečková. Lea Lendvajová, Ema Ondreková, Patrik Graňák a Oliver Triebeľ sa tešili zo sladkej odmeny.

  Miesto       1. stupeň                   Jednotlivec 

  1.                4. A – 300 kg             Timea Rybárová – 74 kg

  2.                1. A – 137 kg             Lea Lendvajová – 60 kg

  3.                3. A – 93 kg               Ema Ondreková – 40 kg

  4.                2. A – 78 kg

   

  Miesto      2. stupeň                    Jednotlivec

  1.              7. A – 232,4 kg            Salome Babečková – 216,4 kg

  2.              5. A – 136 kg               Patrik Graňák – 70 kg

  3.              6. A – 106 kg               Oliver Triebeľ – 66 kg

  4.              9. A – 39 kg

   

   

 • Deň Zeme

  Pomaly sa stáva tradíciou, že pri príležitosti dňa Zeme sa pustíme do upratovania našej malebnej dedinky. Nebolo tomu inak ani tento rok. Vyzametali a vyzbierali sme odpadky nielen v areáli školy ale po celej dedine. Žiaci tiež k tomu dňu vyrobili pútavý plagát z použitých PET fliaš a iní zas vyrábali recyklované výrobky. Výsledkom boli rôzne svietniky, stojany na perá, misy a iné dekorácie. Bodkou oslavy tohto dňa bolo vysadenie stromčekov v areáli školy. Dúfajme teda, že naša dedina bude o kúsok zelenšia.

 • IQ olympiáda

  „Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý život žiť svoj život s vedomím, že je neschopná.“ (Albert Einstein)

  Pod týmto heslom sa konala v dňoch 9.4.2018 - 13.4.2018 IQ olympiáda. Do súťaže sa zapojilo 14.612 žiakov z celého Slovenska. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 23 žiakov.

  Víťazom v rámci školy sa stala Klárka Podstrelená (8.A). Blahoželáme! Veríme, že v budúcich ročníkoch IQ olympiády budeme ešte úspešnejší.

  V nasledujúcej zostave sú výsledky zobrazené len u žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola. Ostatní sú zoradení podľa abecedy.

 • DEŇ NARCISOV

  Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na oblečenie ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na piatok 13. apríla. Prvýkrát sa aj naša škola zapojila do tejto verejnej zbierky Ligy proti rakovine. Žiaci a aj zamestnanci našej školy aktívne prejavili podporu. No aj obyvatelia našej dediny  sa nenechali zahanbiť a pomohli. Vyzbieralo sa spolu 261 €. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí obetovali svoje financie na dobrú vec, pomoc chorým. Dobrovoľne pomáhali žiačky 9.A triedy: Janka Ondreková, Rebeka Kováľová, Mária Tomašáková, Bibiána Páterková, Daniela Podstrelená a Michaela Motýľová.

  Ďakujeme všetkým, ktorým zdravie iných nie je ľahostajné.

 • Noc čítania Biblie

  Motto VIII. ročníka:  „Keď Ježiš videl ich vieru, ...“ (Mk 2, 5) 

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Víkend s Božím slovom. Začali sme v piatok 13. apríla svätou omšou a potom sme sa premiestnili do školy. Nasledovalo spoločné čítanie Božieho slova – Evanjelium podľa Marka a rôzne zaujímavé aktivity. Žiaci vytvorili rekonštrukciu domu z Ježišových čias rôznymi metódami – kreslením aj modelovaním. Štvrtáci nám zahrali divadielko, ktoré si pripravili pre svojich spolužiakov a pani učiteľky. Po modlitbe ruženca sme sa neskoro v noci uložili na krátky spánok a v sobotu zavčasu ráno sme ukončili projekt účasťou na svätej omši.

 • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

  11. 4. 2018 sa uskutočnil na našej škole zápis do prvého ročníka. Našich najmenších spoločne s ich rodičmi privítali usmiate pani učiteľky Mgr. Zvrteľová , Mgr. Podstrelená a včielka Maja, ktorá ich sprevádzala celým zápisom.

  A čo škôlkari na zápise robili? Každý z nich ukázal svoje vedomosti pri vypracovaní úloh
  v pracovnom liste, niektorí zarecitovali básničky, zaspievali pesničky alebo porozprávali svoje zážitky zo škôlky. No a keďže boli všetky deti šikovné, pri odchode získali pamätný list, medailu, knižku a veľa darčekov, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky.

 • Divadlo - Žilina

  Od roku 2003 sa každoročne 21. 3 oslavuje Svetový deň bábkového divadla. Pri tejto príležitosti žiaci prvého stupňa 20. 3.  navštívili bábkové divadlo v Žiline, kde sme sa všetci vžili do života húsky, ktorá bola nešťastná  a smutná. Húska si myslela, že ju nikto nemá rád, ale milý lišiak jej dal krásne najavo, že je pre neho dôležitá. Príbeh húsky nebol len zábavný ale aj poučný  a  skončil šťastne a naši žiaci opustili divadlo v dobrej nálade.

 • Exkurzia - Priehradný múr

  Žiaci 7. , 8., a 9-teho ročníka dňa  23. marca navštívili zákutia múru Oravskej priehrady. Prechádzka touto železobetónovou jaskyňou bola pre nás nielen zaujímavá, no miestami  i strašidelná. Pocit strachu v nás vzbudzovali úzke dlhé chodbičky a mláčky z presakujúcej vody.  Dozvedeli sme sa mnoho o jeho  výstavbe, účele a fungovaní. Pán sprievodca, nám  dokonca dal  ochutnať z prameňa minerálnej vody  obohatenej o sírany. Exkurziu sme ukončili prechádzkou k soche Ježiša Krista v Kline, odkiaľ bol nádherný výhľad na naše „oravské more“.

 • Deň vody

  22. marec 2018  bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov. Posolstvom “Príroda pre vodu” upozorňuje, ako môžeme využiť možnosti, ktoré ponúka príroda na riešenie problémov týkajúcich sa vody v  21. storočí. V tento deň si pripomína dôležitosť vody celý svet. Nezabudli sme na ňu ani my a ako dôležitú látku pre existenciu života na Zemi sme si ju spolu so žiakmi pripomenuli rozličnými aktivitami počas celého týždňa.  

  Žiaci o  tejto vzácnej tekutine skladali básne, tvorili pútavé plagáty, kreslili kolobeh vody v prírode. Na iných hodinách zas tvorili prezentácie o  svetových oceánoch, sledovali dokument o Cunami. V samotný deň si svoje získané vedomosti zhrnuli a otestovali vo vedomostnom kvíze i pri práci s mapou. V závere dňa sme si pripili čistou pramenitou vodou. Na zdravie!

 • Deň počatého života

  Témou tohto ročníka kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ bolo motto „Ďakujem, že som“, teda vyjadrenie vďačnosti za to, že naše mamy povedali „áno“ životu a umožnili nám narodiť sa, rozvíjať sa a dospieť na našej životnej ceste do momentu, v ktorom sa nachádzame práve teraz. Naša škola sa už druhý krát aktívne zapojila tejto kampane. Žiaci siedmeho ročníka pripravili nástenku so základnými informáciami o tejto kampani a tiež pripravili biele stužky. V pondelok 19. 3. 201 v každej triede vysvetlili zmysel kampane, najmenším rozdávali balóny, ponúkali biele stužky a letáčiky pedagógom, žiakom  a zamestnancom našej školy.

 • Krížová cesta

  Pôstne obdobie je obdobím zamyslenia sa nad našimi životmi. Je akýmsi spomalením a pre nás aj časom na hlbokú modlitbu. V piatok 16. 3. 2018 sme sa všetci spoločne s pánom kaplánom Červeňom modlili pobožnosť krížovej cesty. Obetovali sme ju za žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov našej školy. Jednotlivé zastavenia s Ježišom si pripravili tretiaci, štvráci a deviataci. Bolo pekné vidieť mládež kľačať na kolenách a spoločne rozjímať o tom, čo prežívame a čo spôsobujú naše slabosti a chyby, ktoré robíme voči našim blízkym v rodine alebo v triede.

 • Plavecký výcvik

  Tak ako minulý, tak aj tento rok sa predškoláci a žiaci 3. ročníka v dňoch 05.03. - 09.03.2017 zúčastnili základného plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne - AQUAPARK. Na päť dní vystriedali školské lavice za bazén. Aj keď na začiatku mali niektorí žiaci z vody strach, rýchlo zistili, že voda je ich kamarátka a poskytuje im veľa možností na relaxáciu a oddych od školských povinností. Spoločne sme sa topili, potápali sa, skákali, kričali, súťažili. Žiaci počas týždňa prešli splývaním, plaveckými spôsobmi - prsia, kraul. Vyskúšali si plávanie pod vodou a naučili sa aj skok do vody. Na spestrenie sa deti "vyšantili" na tobogánoch a šmykľavkách. Odmenou im boli diplomy a dobrý pocit, že vody sa nemusia báť.

 • Výtvarná súťaž „Valentínka“

  Centrum voľného času Maják Námestovo a občianske združenie Centráčik zorganizovali výtvarnú súťaž s názvom „ VALENTÍNKA“. Do tejto súťaže aj naša škola  zaslala práce detí z I. a ll. stupňa. V kategórii ZŠ 9 až 12 rokov sa naša žiačka Slávka Tomašáková(V.A) umiestnila na krásnom treťom mieste. Gratulujeme!!!!!

 • Týždeň slovenských knižníc

  V dňoch 5. 3. - 11. 3. 2018 sa uskutočnil 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižnícNiesol sa pod mottom „Knižnice pre všetkých“.  Týždeň slovenských knižníc už tradične nemení svoj základný cieľ. Jeho úlohou je pozitívne zviditeľňovať knižnice, ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

  V rámci Týždňa slovenských knižníc spestrila program našim žiakom realizácia  vyučovacích hodín v priestoroch školskej knižnice. Žiaci  spolu  s  pani učiteľkami   navštívili  kráľovstvo,  v ktorom vládne   KNIHA.  Spoločne získavali nové vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka, ale aj geografie či biológie. Školská knižnica zároveň poslúžila ako „čitáreň“ pre žiakov 1. stupňa.

  Žiačky 7. A triedy Salome Babečková a Žaneta Majdová si pripravili prezentáciu pre svojich spolužiakov, v ktorej mali žiaci možnosť dozvedieť sa viac informácií o vzniku kníh  i o zaujímavostiach zo  sveta  knižníc.

 • Lyžiarsky výcvik

  Od 22. 1. – 26. 1. sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal v Nižnej na Ski Centrum Uhliská. V prvý deň boli žiaci rozdelení do skupín podľa zručností. Počas piatich dní sa všetci žiaci pod vedením inštruktorov zdokonalili vo svojich lyžiarskych schopnostiach a z „nelyžiarov“ sa stali lyžiari. Posledný deň všetci žiaci absolvovali preteky - slalom, ktorý bol aj vyhodnotený. Žiaci boli ubytovaní v peknom hoteli Arman, kde počas piatich dní mali pripravený program, ktorý absolvovali po večery. Mohli sa zrelaxovať v bazéne, zahrať bowling a vypočuli si zaujímavé rozprávanie horolezca z Horskej záchrannej služby o svojej práci. Pre žiakov bol celý pobyt veľkým zážitkom. Chceme sa poďakovať všetkým inštruktorom, personálu hotela, ale aj p. riaditeľke ZŠ s MŠ v Mútnom PaedDr. Janke Murínovej, ktorá nám umožnila absolvovať lyžiarsky výcvik spolu so žiakmi z Mútneho.

 • Technický šikula

  15. februára našu školu reprezentovali v súťaži zameranej na manuálnu zručnosť, logiku, dôvtip a vedomosti z oblasti techniky Lukáš Bugaj a Michal Triebel na SOŠP- Kňažia. Prvou úlohou bola práca s drevom  - vyrobenie hlavolamu. Ďalšie disciplíny preverili zručnosti z oblasti elektriky, železných súčiastok, technických nákresov, merania a rôznych zábavných úloh zameraných na logiku, pozornosť a presnosť s nevyhnutnosťou vzájomnej spolupráce. Naši reprezentanti sa z veľkého počtu súťažiacich umiestnili na peknom 9.mieste. Gratulujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
  Beňadovo 68
  029 63 Mútne
 • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

  Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

  Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria