História školy

O škole

   1956 Na obecnej schôdzi bola prednesená požiadavka stavby novej školy, základy sa vykopali ešte                 v jeseni 1956. Občania s radosťou išli na brigády. Pre nepriaznivé počasie stavbu odložili na budúci rok. Po             zime prikročilo sa k pokračovaniu výstavby školy. Za celý rok brigádnici položili základy a postavili múry až           po deku, pre nedostatok železa na stavbu školy betonáže deky pokračujú pomaly, miestny učiteľ Ján Gajdošík           svedomito pracoval na stavbe a dával príklad aj pre ostatných.


       1958

      12. decembra 1958 Ján Gajdošík, riaditeľ školy, prevzal kľúče od novej školy. V novej škole boli zahrané dve                   divadielka a premietnuté tri filmy. Novovybudovaný objekt školy bol po stránke stavebnej na tú dobu projekčne                 dobre usporiadaný. Budova mala štyri učebne , miestnosť pre riaditeľňu, dve šatne a byt pre riaditeľa.

     Vtom čase školu navštevovalo približne 80 žiakov.

     Deti mohli ísť do školy až v zime, keď nebolo toľko roboty, lebo na jeseň museli pomáhať pri ťažkých       prácach na poli. Keď deti nemohli kvôli práci chodiť do školy, spievali si na poli aj takúto pesničku.             Čas im rýchlejšie ubehol a aspoň sa trochu rozveselili.

Daj ma, mamička, daj ma do školy,

nech sa naučím písať litery.

Písať litery, čítať slovíčka,

daj ma do školy, moja mamička.“

    Všetci v dedine, nielen deti, mali pána učiteľa vo veľkej úcte. Nosieval pekný oblek a kravatu na krku,       čo mu pridávalo na vážnosti. Prísnym a zároveň láskavým prístupom si získal srdcia mnohých detí.            Deti sa v škole naučili všetko, čo v tej dobe k životu potrebovali. Z niektorých sa stali neskôr                    učitelia, kňazi a niektorí zas celý život tvrdo pracovali na poli. Každému však ostala spomienka na            dedinskú školu.

      Počas 50 rokov existencie prešla škola viacerými zmenami. Od roku 1958 do roku 1978 navštevovali základnú        školu žiaci 1. – 5. ročníka, potom žiaci odchádzali do základnej školy v Lokci.

      1978

V roku 1978 sa celoplošne rušili malotriedne školy a aj naša škola bola zrušená a žiaci navštevovali                    základnú školu v Breze. V budove školy bola zriadená jedna celodenná trieda materskej školy s počtom 35 detí.

     1900-1991

         V školskom roku 1990/1991 sa opäť obnovila činnosť základnej školy pre 1. stupeň Zš s riaditeľstvom                  v základnej škole v Breze a z bytu pre riaditeľa bola vytvorená jedna poldenná zmiešaná trieda materskej                  školy s kapacitou 20 detí.


     2000-2001

     Pre nízky počet žiakov ( 49 žiakov ), v školskom roku 2000/2001 boli vytvorené tri triedy, v jednej sa                       vyučovali  spojené dva ročníky   ( 1. trieda – 10 žiakov a 3. trieda – 10 žiakov).

     2006

     Obecný úrad v Beňadove rozhodnutím obecného zastupiteľstva spojil prevádzku základnej školy a materskej           školy a v roku 2006 bola škola zaradená do siete škôl ako Základná škola s materskou školou Beňadovo 68 

      2007   01.01.2007 sa naša škola stala školou s právnou subjektivitou.

      2016      01.09.2016  plnoorganizovaná škola ( druhý stupeň).

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
    Beňadovo 68
    029 63 Mútne
  • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

    Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

    Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria